Actualment esteu veient Analitzem els punts clau de l’Estudi Anual de Xarxes Socials 22

Analitzem els punts clau de l’Estudi Anual de Xarxes Socials 22

  • Autor de l'entrada:

Quan estem a punt de començar a redactar el document que recull la planificació i informació de les xarxes socials, tecnicament anomenat Social Media Plan (SMP) per al pròxim any, és el moment d’agafar i analitzar els resultats de l’Estudi Anual de Xarxes Socials. Així podrem fer un SMP amb coneixement de causa, comparar el públic objectiu amb els resultats de l’estudi, és essencial per aconseguir els objectius que et proposis. Avui us volem parlar dels punts, que creiem que són més rellevants d’aquest estudi, per a tenir en compte abans de fer el SMP de la vostra marca.

L’Estudi Anual de Xarxes Socials és un document força extens que desenvolupa cada any l’IAB Spain, en aquesta edició s’ha elaborat en col·laboració amb Elogia i l’ha patrocinat Epsilon Technologies. Aquest estudi es fa anualment des del 2009, i la novetat d’aquest any és que han inclòs en l’enquesta les respostes de menors de 12 a 17 anys. És a dir, aquest any s’han enquestat 1043 usuaris i 212 professionals del sector digital, entre 12 i 70 anys.

Abans d’entrar en matèria, però, volem compartir-vos la definició de què ha de complir una xarxa social o el que han tingut en compte a l’hora de fer l’Estudi Anual de Xarxes Socials. Una xarxa social és una xarxa de contactes, que permet a l’usuari tenir un perfil, interactuar amb la resta d’usuaris amb qualsevol funcionalitat (crear, compartir i/o participar) amb els diferents continguts que es comparteixen.

Punts més rellevants de l’Estudi Anual de Xarxes Socials:

Contant que la població d’Espanya entre 12 i 70 anys són 35,8 M de persones, un 93% són internautes i un 85% de la població són usuaris de xarxes socials, que equival a 28,3 M de persones. D’aquest 85% ens trobem amb 14,4 M d’usuaris que són dones i 13,9 M d’usuaris que són homes, i l’edat mitjana dels usuaris de xarxes socials se situa als 41 anys.

us xarxes socials - Estudi Anual de Xarxes Socials 22

 

Tal com veiem en aquesta imatge (del costat del text), que ens proporciona l’Estudi Anual de Xarxes Socials, les xarxes socials més utilitzades podríem dir que són el Whatsapp, el Facebook, el Youtube, l’Instagram i el Twitter. Tot i que el Tik Tok, el Linkedin i el Pinterest no està gaire lluny d’aquest “Top 5”. Alguna dada rellevant a comentar és que a les xarxes de Facebook i Instagram hi ha un % elevat d’usuaris de dones. Mentre que a la majoria de les xarxes, els usuaris que més ús en fan tenen entre 18 i 24 anys, el Facebook trenca totes les regles, ja que hi trobem més usuaris de 56 a 70 anys.

Estudi Anual de Xarxes Socials

Com veiem en l’anterior imatge, ens mostra d’una manera molt gràfica la preferència que tenen els usuaris per les xarxes socials més emprades. Whatapp va perdre usuaris l’any passat, però ja els ha recuperat. En canvi, Facebook està perdent usuaris, any rere anys des del 2019 i paradoxalment Instagram està guanyant usuaris des del mateix any. Youtube es manté una línia molt planera, podríem dir que sempre està allí, igual que Twitter que en els darrers anys també té una evolució molt planera. I, TikTok que va aparèixer a les nostres vides l’any passat, ha guanyat punts en el que fa la preferència dels usuaris.

Entretenir-se (77%), interactuar (68%) i informar-se de l’actualitat (54%), són els principals motius pels quals els usuaris utilitzen les xarxes socials. Les dones són les que més fan servir les xarxes socials per a buscar inspiració i seguir tendències. Els usuaris de 18 a 40 anys destaquen per inspirar-se, informar-se i seguir tendències. La xarxa social que ha generat una interacció més elevada per part dels usuaris ha estat Instagram, seguit de TikTok que ha incrementat els seus usuaris en un 107%, respecte a l’any anterior. Els perfils o pàgines que més segueixen els usuaris continuen sent de l’entorn proper (Friends and Family), seguit d’influencers i marques, quedant en un segon terme els mitjans de comunicació i els polítics. I un 97,5% del contingut més consumit és aquell que té fotos, vídeos o fotos en carrusel.

consum de les xarxes socials - Estudi Anual de Xarxes Socials

El mòbil (97%) continua sent el principal dispositiu per a connectar-se a les xarxes socials, seguit de l’ordinador (93%) i la televisió intel·ligent (68%).

Si mirem els trams horaris, la connexió més elevada per part dels usuaris es produeix a partir de les 16:00 h.

Referent a la inversió que es fa en xarxes socials, l’estudi ens mostra que un 67% de les empreses han invertit el mateix que l’any anterior i un 22% ha augmentat la inversió. Les xarxes socials en les quals se continua invertint més són Instagram (35%), Facebook (32%), Youtube (19%), Linkedin (17%) i Twitter (15%).

Està clar que si ens mirem l’Estudi de Xarxes Socials, des de lluny i amb perspectiva, veiem que hi ha un canvi de conducta en la generació Alpha (de 12 a 17 anys) de l’ús, el consum de contingut i les preferències que tenen davant les xarxes socials, si ho comparem amb la generació Millenials (de 25 a 40 anys). Et sents identificat amb els resultats i les dades que mostren l’Estudi de Xarxes Socials?

Irene Yuste

Directora de projectes

Deixa un comentari