Actualment esteu veient Conceptualitzar la teva empresa. 3 aspectes claus: missió, visió i valors.

Conceptualitzar la teva empresa. 3 aspectes claus: missió, visió i valors.

  • Autor de l'entrada:

Una de les formes per assegurar l’èxit de la nostra marca o empresa, és conèixer-la detalladament. 

Per fer-ho possible, hem d’analitzar l’organització en profunditat. Tanmateix, s’ha de tenir en compte tant els factors interns com externs.

Per una banda, l’anàlisi intern, tracta d’identificar on ens posicionem dins del mercat, avaluant tots els recursos que tenim, per poder reconèixer les debilitats i fortaleses, amb la intenció de millorar els punts febles i potenciar els punts forts. A partir d’aquí, podrem controlar tant els processos interns com la projecció exterior, per tal d’extreure’n el màxim profit.

Així doncs, el primer pas és conceptualitzar. Conceptualitzar, és definir una marca, entendre què és el que volem transmetre a través de la nostra organització. Què fem, què oferim, a qui ens dirigim, en quin entorn ens situem… Són algunes de les preguntes que ens hem de plantejar a l’hora de definir-nos. Hem de tenir clar a què ens dediquem, quins serveis o productes oferim als usuaris i quines necessitats satisfàn.

Hem de definir de forma molt clara la missió, la visió i els valors de la nostra empresa, perquè és la manera d’explicar als usuaris qui som com a organització, què és el que volem fer i com ho farem.

Missió: Què fem? Quin és el nostre negoci? A què ens dediquem? Hem de definir qui som i els propòsits d’actuació en poques línies per que la missió sigui recordada fàcilment per tots els involucrats.

Visió: Què esperem? Què és el que volem? Com ens volem veure? La visió, en definitiva és com es trasllada la nostra missió en el temps, és el que volem aconseguir a mitjà o llarg termini.

Valors: Què ens defineix? Què ens distingeix? Quins són els nostres principis? Els valors són els nostres principis, el que pensem i el que ens defineix. L’empresa s’ha de definir amb 4 o 5 valors, que s’han de treballar i tenir presents en el dia a dia.

Per altra banda, l’anàlisi extern, serveix per identificar tots els factors externs que afecten el desenvolupament de l’activitat, i que no podem controlar com a tal. Així doncs, podrem conèixer totes les amenaces que hem de minimitzar i les oportunitats que hem d’aprofitar. Dins de l’anàlisi extern, haurem de tenir en compte els clients potencials, la competència, la tecnologia, les zones de comercialització, entre altres.

Aquest anàlisi es pot realitzar amb l’ajuda de diverses eines com podria ser l’anàlisi PEST (polític, econòmic, sociocultural i tecnològic), PESTEL (on s’afegeixen els aspectes ecològics i legals) o bé amb les 5 forces de Porter (poder de negociació amb els proveïdors i compradors, amb els clients potencials, amenaces de nous competidors, amenaça de productes substitutius i rivalitat entre competidors).

Analitzar el mercat, ens ajudarà a entendre tant la demanda com els possibles competidors:

-Conèixer el nostre públic objectiu, és essencial per fer que la comunicació sigui la correcta. Descobrir qui són, on són i per què poden estar interessats en la teva marca. Hem de conèixer amb exactitud les variables geogràfiques, demogràfiques i psicogràfiques, ja que ens ajudaran a segmentar el mercat. Tanmateix, saber des d’on ens veuen, quina edat tenen, quins són els seus gustos i preferències i els seus hàbits de consum és clau a l’hora de conèixer el nostre target. També, s’ha de tenir una visió de quina serà la tendència del mercat, si creixerà, es mantindrà o bé si es preveu un decreixement.

-Per tal d’orientar el projecte, hem de conèixer la competència que es pot originar, ja que d’aquesta manera podrem explotar-lo al màxim. Coneixerem més detalladament el sector en el qual -estem treballant i les necessitats dels clients. També ens pot ajudar a l’hora d’establir preus perquè actuarem dins del mateix mercat i ens dirigim majoritàriament al mateix tipus de client oferint el mateix servei. Al mateix temps, hem de saber quina és, com és, on és, que ofereix i quines estratègies utilitzen. Podem diferenciar la competència en dos grups: la competència directa i l’indirecta.

La competència directa és aquella que es dedica a vendre el mateix servei o bé molt similar al mateix mercat. Es dirigeixen al mateix tipus de target oferint les mateixes solucions a les necessitats del client. 

La competència indirecta és aquella que actua de forma lateral a la nostra, volen satisfer les mateixes necessitats i es dirigeixen al mateix tipus de mercat, però ofereixen un tipus de servei diferent del nostre.

Conèixer tots aquests aspectes de la nostra organització, ens ajudarà a definir l’estratègia adequada que haurem d’utilitzar. Si vols saber més informació de com dissenyar un Pla de Comunicació en 4 passes.

Si t’ha sigut útil aquest article, et convido que el comparteixis amb aquelles persones que creguis que els hi pot semblar interessant.

Vols estar al dia de totes les nostres novetats? Pots seguir-nos a les nostres xarxes socials: Facebook, Linkedin, Instagram i Twitter

 

Deixa un comentari