Actualment esteu veient Empresa o autònom?

Empresa o autònom?

  • Autor de l'entrada:

Si ens decidim a iniciar una nova aventura professional per compte propi, hem de resoldre molts dubtes, tràmits i gestions burocràtics. Un d’aquests dubtes més recurrent és sense cap mena de dubte el tipus d’estructura que volem tindre per a desenvolupar la nostra activitat professional, és a dir, un dels dubtes més recurrents és si desitgem (o millor dit, si ens convé) ser autònoms o millor si ens decidim constituir com a societat.

La resposta a aquesta pregunta no és fàcil, i dependrà molt de les característiques particulars de l’activitat professional a desenvolupar, del negoci que hi ha entre mans i molts altres factors, però algunes indicacions i recomanacions generals poden ser interessants i útils per qui es vegi amb la necessitat d’haver d’escollir entre aquestes dues figures:

D’entrada direm que els motius que ens poden convidar a escollir l’opció d’autònoms en lloc de la d’empresa son l’agilitat més gran i menor complexitat en els tràmits i els menors costos per començar l’activitat.

Dit això cal dir que la figura d’autònom és ideal per a professionals lliberals (metges, advocats, escriptors, etc., etc.) i en general per a qualsevol petit comerç (botiga, bar, etc.) sempre que no arribem a un nivell de guanys anuals, és a dir, ser autònom és adequat mentre tinguem un nivell de beneficis anuals limitat, a partir d’uns certs guanys potser pot ser més recomanable l’opció de societat. El motiu és fiscal i ben simple: com a autònoms tributarem per la nostra renda personal (IRPF) i per tant esglaonat (com mes guanyem, més percentatge impositiu), per contra amb una empresa, aquesta tindrà personalitat jurídica pròpia i tributarà per l’Import de Societats, aquest IS és un percentatge fix (salvant els casos particulars d’empreses de reduïdes dimensions, etc.), per tant en el moment que els beneficis superin el llindar de l’IRPF que ens portaran a un tipus superior a l’IS pot ser molt aconsellable constituir una societat.

Ara bé, no només són els temes fiscals els que determinen quina és millor opció, així per exemple altres condicionants ens poden portar a prendre altres decisions, en aquest cas en sentit contrari.

Així, per exemple si som un nou negoci que busca tindre accés a inversions, subvencions i altres, molts cops és més fàcil ser una societat que anar-ho a buscar al mercat com autònoms. De la mateixa manera un altre motiu cabdal per escollir una o altra opció pot ser la responsabilitat a assumir en cas que hi hagi problemes en el negoci, en aquests casos constituir una societat (especialment una SL o equivalents) és més avantatjós que ser autònom. Un altre motiu de constituir una societat per davant de ser autònom, és evidentment fer honor al seu nom, és a dir fer societat amb algun soci mes, etc.

Finalment dir un assumpte que pot resultar molt rellevant per a molts professionals: potser una de les grans opcions a valorar sigui (a no ser que d’entrada es requereixin estructures de societat) podria ser començar com autònom i si després anem creixent, i ens convé, passar a la fórmula de societat.

J.Romeu

Jimmi Romeu

Consultor en Màrqueting digital i vendes

Deixa un comentari