Actualment esteu veient Com redactar una bona introducció a una notícia. Màrqueting digital.

Com redactar una bona introducció a una notícia. Màrqueting digital.

 • Autor de l'entrada:

El primer paràgraf de la notícia o “entradeta”, té un clar objectiu en comunicació: captar l’atenció del lector i contar el més important que trobarem en el cos de  la notícia. Trucs de màrqueting digital.

 

Aquesta “entradeta” ha de respondre a les 6 W:

 • Que ha passat?
 • Qui ho ha protagonitzat?
 • On ha passat?
 • Quan ha passat?
 • Perquè ha passat?
 • Com ha passat?

 

El primer paràgraf ha d’intentar respondre el màxim nombre d’aquestes qüestions de forma breu i concisa. A l’hora de redactar-lo, s’acostuma a donar per fet que no s’ha d’iniciar amb un adverbi o locució adverbial, ni tampoc amb un complement circumstancial.

 

Cal destacar que l’”entradeta” no és un resum del contingut, sinó una síntesi que ha de portar al fet que continuem llegint la notícia. Aquesta, ha de despertar l’interès del lector i per aconseguir-ho és clau redactar-la de forma directa i destacant la importància dels esdeveniments.

 

Alguns punts claus a l’hora de redactar la introducció són:

 • Buscar l’acció. Per a donar rellevància al text necessitem que el lector tingui la sensació que la notícia que contem incorpora elements dinàmics. Per aconseguir-ho, s’ha d’insistir en la utilització de verbs que inspirin acció i moviment, utilitzant la veu activa.
 • Personificar els fets. Això està molt relacionat amb el punt anterior, és necessari que redactem quines persones estan darrere dels fets narrats i també buscar un protagonista per a cada acció. Quan no se sap qui hi ha darrere d’una notícia, aquesta acostuma a ser la notícia.
 • Contar el just i necessari. A l’”entradeta hem de donar les dades claus, però sempre s’ha de reservar informació per a redactar el cos de la notícia. Contar l’imprescindible vol dir que hi ha molta informació que desenvoluparem al cos.
 • Oracions afirmatives. Com ja havíem senyalitzat, és necessari utilitzar oracions afirmatives, sempre que la notícia no tracti específicament sobre la negació d’un fet.

 

Si vols impulsar el teu negoci amb la redacció de continguts i notícies, però tot això et suposa molt mal de cal, el nostre equip està format per diversos experts en la redacció de notícies, continguts per a blogs, magazins i també per a textos web, catàlegs. Pots aconseguir més informació fent clic aquí.

Jordi Morros

Content & Ads Manager

Deixa un comentari