ALTA DE CLIENT I CONSENTIMENT PROTECCIÓ DE DADES
ROMEU YUSTE, S.L. som una entitat compromesa amb el correcte tractament de les dades de caràcter personal segons s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digital (LOPDGDD). En compliment del que disposem els articles 13 i 14 del RGPD i en l’article 11 de la LOPDGDD l’informem de les següents dades:
Responsable del tractament:
ROMEU YUSTE, S.L.
B25815382
C/ Térmens 6, planta 1, oficina 2. 25190 Lleida
973670770
info@romeuprenafeta.com
Finalitat del tractament: tractarem la informació que ens facilita per dur a terme la tasca encomanada, per a la gestió comptable, fiscal i administrativa. Si ens autoritza, per a mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis.  
Conservació: Les dades personals  proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 
Destinataris: Si s’escau, col·laboradors i prestadors de serveis. 
Legitimació: Les seves dades seran tractades en base el seu consentiment i/o per l’execució d’un contracte o servei. 
Drets: L’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al nostre domicili fiscal o a través del correu electrònic, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat. 
A més, pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar una reclamació. 
L’informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titural el responsable del tractament indicat. 

La persona que introdueix les dades declara que les dades aquí facilitades són certes i correctes, exonerant al responsable de qualsevol falsedat, i es compromet a mantenir-les actualitzades. 

Dades generals de l'empresa i dades de pagament: