Hashtags a Instagram, una eina imprescindible

Hashtags a Instagram, una eina imprescindible

  • Post author:

Utilitzar els hashtags a Instagram l’hora de promocionar la teva marca online, t’ajudarà a aconseguir una major visibilitat.

Utilitzar els hashtags a Instagram a l’hora de promocionar la teva marca online, t’ajudarà a aconseguir una major visibilitat. No solament els teus seguidors veuran el contingut, sinó que molts usuaris podran accedir a les publicacions a través d’aquest element.

Així doncs, com podem definir els hashtags? Els hashtags són paraules claus precedides del símbol “#” que s’utilitzen a les xarxes socials per descriure el tema que s’exposa a les publicacions. Aquests ajuden als usuaris a cercar i trobar continguts relacionats amb els seus interessos. És a dir, s’utilitzen per agrupar diversos continguts sobre un tema en concret. D’aquesta manera, a partir d’aquesta recerca es poden trobar usuaris que parlen sobre un tema determinat.

Com els podem utilitzar per extreure’n el màxim partit?

-Utilitzar paraules claus relacionades amb el contingut de l’empresa; els hashtags poden definir el teu negoci en les xarxes socials, ja que actuen com a una etiqueta.

-Emprar hashtags de continguts: han d’encaixar amb la publicació que s’està realitzant, augmentant així l’atractiu del contingut. Aquest tipus de hashtag millora el contingut del SEO de la publicació fent que les publicacions siguin vistes per més enllà dels seguidors.

-Han de ser reconeixibles, curts i precisos: s’han d’entendre i identificar fàcilment al llegir-los i han de representar clarament la idea que vols mostrar.

-S’han d’evitar utilitzar hashtags amb caràcters especials, ja que no són reconeguts a la plataforma d’Instagram.

-Pots incloure fins a un màxim de 30 hashtags en una publicació a Instagram, tot i que es recomana utilitzar-ne 11.

-Procurar no utilitzar els mateixos hashtags a totes les publicacions, ja que la plataforma pot considerar-ho com a spam. Pots saber-ne més aquí.

Algunes eines que podem utilitzar per trobar els millors hashtags per Instagram poden ser Webstagram, Hashtracking i/o Display purposes.

Com podem veure, és necessari dedicar alguna estona per realitzar una recerca dels hashtags més populars dins del mercat online on es trobi la teva marca. També, és imprescindible actuar amb diferents estratègies per estudiar els resultats obtinguts, ja que utilitzar els hashtags correctament pot suposar una millora en l’engagement i en l’abast de la teva marca.

I tu, quins hashtags utilitzes?

Deixa un comentari